Dekanat Bystrzyca Kłodzka

DEKANAT BYSTRZYCA KŁODZKA

Dziekan:  KS. KAN. ANDRZEJ ĆWIK
tel. 725 112 227 lub (74) 811 35 67

Wicedziekan: Ks. mgr Mariusz KRYŚPIAK
tel. (74) 813 92 70

1. BYSTRZYCA KŁODZKA – parafia pw. św. Michała Archanioła

pl. M. Skłodowskiej-Curie 3, 57-500, tel. 725 112 227 lub (74) 811 35 67
e-mail: parafia@bystrzyca.eu
Ks. Kan. Andrzej Ćwik – Proboszcz Parafii

Ks. Bartosz Tusiński – Wikariusz

Ks. Marcin Kirkiewicz – Wikariusz

2. DŁUGOPOLE DOLNE – parafia pw. św. Jerzego

Długopole – Zdrój nr 56, 57-520 Długopole-Zdrój, tel. (74) 813 92 70
Proboszcz: Ks. mgr Mariusz KRYŚPIAK

3. GORZANÓW – parafia pw. św. Marii Magdaleny

ul. Kłodzka 9, 57-521 Gorzanów, tel. (74) 812 10 23
Proboszcz: O. dr Radosław ZIĘZIO SSCC

4. GÓRA IGLICZNA – Sanktuarium Matki Bożej
Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna”

Góra Igliczna, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. (74) 813 51 75
www.mariasniezna.pl
e-mail: sanktuarium@mariasniezna.pl
Rektor: Ks. mgr Wojciech Iwanicki

5. IDZIKÓW – parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Idzików nr 144, 57-512 Idzików, tel. (74) 813 00 22
Proboszcz: Ks. mgr lic. Edward Romuald CZARNY

6. MIĘDZYGÓRZE – parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. Śnieżna 2, 57-514 Międzygórze, tel. 500 416 707
e-mail: miedzygorze@cpps.pl

Proboszcz: Ks. mgr Franciszek Grzywa CPPS
Duszpasterz: Ks. mgr Marcin Pawlicki CPPS

7. STARA ŁOMNICA – parafia pw. św. Małgorzaty

Stara Łomnica nr 65, 57-521 Gorzanów, tel. (74) 812 10 35
Proboszcz: O. mgr Józef KUCIŃSKI SSCC
Ojciec Duchowny Dekanatu

8. STARY WALISZÓW – parafia pw. św. Wawrzyńca Męczennika

Stary Waliszów nr 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. (74) 811 14 35
Administrator Parafii: Ks. mgr Jan ORDOWSKI

9. WILKANÓW – parafia pw. św. Jerzego

Wilkanów 133, 57-513 Wilkanów, tel. (74) 813 60 27
Proboszcz: Ks. mgr Marian PROCHERA

10. WÓJTOWICE, parafia pw. św. Marii Magdaleny

Wójtowice, ul. Górna 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. (74) 811 05 88
Administrator Parafii: Ks. mgr Tomasz KRUPNIK

11. MARIANÓWKA, Ośrodek Rekolekcyjno – Wypoczynkowy

Marianówka 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 662 136 581 lub (74) 813 00 17
Kierownik: Ks. mgr Mirosław Łobodziński