Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – DADP

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO – DADP

Została założona w naszej parafii około 22 lata temu przez panią Agnieszkę Biniek,
a w 2006 r. zaangażowała się w prowadzenie tego dzieła Pani Maria Mielnik.

Każdego roku w okolicach 25 marca w Święto Zwiastowania Pańskiego, było prowadzone w naszym kościele rozważanie dotyczące świętości życia oparte
o nauczaniu świętego Jana Pawła II. W czasie tego rozważania zachęcano do duchowej adopcji dziecka poczętego trwający dziewięć miesięcy. Modlitwa ogarnia jedno dziecko, które nie jest znane osobiście modlącej się osobie, również nie są znani rodzice dziecka. Z Roku na rok rośnie liczba osób podejmujących tą modlitwę. W roku 2019 było nawet 80 osób. Włączają się w to dzieło modlitwy: lekarze, prawnicy, psycholodzy, nauczyciele i młodzież. Wiele osób podejmuje tą modlitwę rokrocznie. Założyliśmy też księgę duchowej adopcji, do której wpisujemy deklarację.