Michałkowe serduszka

MICHAŁKOWE SERDUSZKA

Jesteśmy od parunastu lat wspólnotą Wiary i Światła
„MICHAŁKOWE SERDUSZKA”

W skład wspólnoty wchodzą osoby niepełnosprawne czyli „muminki”, rodzice dzieci niepełnosprawnych, opiekunowie (wolontariusze) wywodzący się z naszej parafii tzw. „paszczaki”, którzy przygotowują spotkania oraz ksiądz, trzymający nad wszystkim pieczę. Spotykamy się raz na miesiąc w salce przy parafii w Bystrzycy Kłodzkiej. Nasze spotkania rozpoczynamy od Mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła.
Po mszy św. spotykamy się w salce gdzie biesiadujemy.