Koło Sympatyków Biblii

KOŁO SYMPATYKÓW BIBLII

Pismo Święte jest jedną z najstarszych ksiąg świata i zostało przetłumaczone na niemalże wszystkie języki świata, a także dialekty narodowe. Wielkie dzieło literackie, do którego odwołują się wciąż niezliczone rzesze artystów, poetów i pisarzy. Biblia jest przede wszystkim księgą wiary dla chrześcijan i żywym Słowem Boga.

Myślą przewodnią Koła Sympatyków Biblii stały się słowa Jana Pawła II:
„…dziś na nas spoczywa odpowiedzialność za to, aby słowa Chrystusa zapisane na kartach Ewangelii, zostały przekazane przyszłym pokoleniom nie jako martwa literatura, ale jako żywe źródło poznania prawdy o Bogu i człowieku – źródło prawdziwej mądrości”.

Spotkania powstały z myślą rozszerzenia zainteresowania lekturą Pisma św. i realizowania Słowa Bożego w środowisku młodzieżowym. Program zajęć skierowany jest do ludzi młodych, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę o Bogu i Biblii, oraz chcą uczestniczyć w różnych formach życia religijnego.

Św. Hieronim
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Ogólnym celem – jest rozbudzenie w młodzieży pragnienia poznania Pisma św. i odkrywania zawartego w nim orędzia.

Celem szczegółowym – jest poznawanie budowy i układu Biblii, poznawanie wybranych tekstów w sposób szczegółowy, poszerzanie wiary i wiedzy religijnej, poznawanie postaci biblijnych i pojęć teologicznych, kształtowanie pozytywnego wyrażania uczuć i właściwych postaw moralnych.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu – w każdy piątek o godz. 19.00.