Wiara i Światło

WSPÓLNOTA „WIARA I ŚWIATŁO”

Jak narodziła się „Wiara i Światło”

„Wiara i Światło” narodziła się w sposób bardzo ukryty i naznaczony wielkim cierpieniem. Jej inspiratorami byli Loic i Tadeusz, dwaj mali chłopcy, bardzo głęboko upośledzeni. Ich rodzice, Kamila i Gerard bardzo pragnęli pojechać z nimi na pielgrzymkę do Lourdes. Ale dla tak zranionych dzieci nie było miejsca na pielgrzymce diecezjalnej. „Są zbyt upośledzeni. Nic nie zrozumieją. Będą przeszkadzać…. .”

Trudno! Rodzina pojedzie do Lourdes sama. Ale w hotelu przyjęcie jest pełne Loic
i Tadeusz (kopia fot. z Światło i Cienie 4/1996) niechęci „Posiłki będziecie Państwo spożywać w swoim pokoju”. Na ulicy, przed grotą Kamila i Gerard słyszą uwagi: „Kiedy się ma takie dzieci, zostawia się je w domu”. Ludzie odwracają wzrok, przechodzą na drugą stronę ulicy. To prawda, upośledzenie budzi w nas lęk. Jakże bolesną jest ta pielgrzymka Gerarda, Kamilii i ich dzieci!

Jest rok 1968, Już cztery lata minęły od chwili, kiedy Jean Vanier założył pierwszy dom „Arki”. Każdego roku wyrusza na pielgrzymkę z osobami upośledzeniem umysłowym, z którymi prowadzi wspólne życie. Mógł się przekonać, jak bardzo doświadczenie to umożliwiło tym osobom spotkanie z Bogiem, z Kościołem powszechnym, jak bardzo wzmacniało braterskie więzi …

Ze swej strony, w Chrześcijańskim Biurze Osób Niepełnosprawnych, bardzo głęboko doświadczałam cierpienia i samotności rodziców, ich pragnienia, aby ich dziecko mogło znaleźć swe miejsce w społeczeństwie i Kościele.

„Wiara i Światło” powstała z wiary, że każda z osób upośledzonych umysłowo jest
w pełni osobą, z wszystkimi prawami istoty ludzkiej: przede wszystkim z prawem bycia kochaną, uznawaną i poważaną ze względu na samą siebie i w wyborach, które podejmuje. „Wiara i Światło” jest także przekonana, że każda osoba, w pełni sprawna czy upośledzona jest jednakowo kochana przez Boga, że Jezus mieszka w każdej z nich. „Wiara i Światło” wierzy, że każda osoba, nawet najbardziej upośledzona jest powołana by pogłębiać swe życie w Jezusie w swoim Kościele. Jest powołana by stać się źródłem łaski i pokoju w świecie.

Wspólnota „Wiara i Światło” to grupa 10-40 osób (upośledzone umysłowo dzieci, młodzież i dorośli ich rodzice i przyjaciele) spotykających się przynajmniej raz
w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się, modlitwie i świętowaniu.

Pomiędzy tymi spotkaniami członkowie wspólnoty nawiązują osobiste więzi, bowiem „tam gdzie jest przyjaciel tam jest i droga”.

Zwykle wspólnoty zakorzenione są w lokalnych parafiach i włączają się w życie swego kościoła. „Wiara i Światło” skupia Chrześcijan różnych wyznań odpowiadając na Jezusową modlitwę „Ojcze uczyń aby wszyscy stanowili JEDNO”.

Poza regularnymi zebraniami, wspólnoty podejmują szereg rozmaitych działań zależnie od ich potrzeb, kreatywności członków i Bożej inspiracji. Organizują wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki – czas radości i ożywienia dla osób
z umysłowym upośledzeniem, czas wytchnienia dla ich rodziców, etc.

Osobie upośledzonej, „Wiara i Światło” objawia, że jest wezwana by obdarowywać innych skarbami swego serca, swym uczuciem, wiernością.

Rodzinom, „Wiara i Światło” daje niezbędne oparcie w ich trudnościach, pomaga im w lepszym rozpoznaniu wewnętrznego piękna ich dziecka i odkryciu, że ono może być źródłem życia i jedności.

Przyjaciołom, szczególnie młodym, „Wiara i Światło” ukazuje drogę do nawiązania przyjaźni z osobą upośledzoną umysłowo, do zaangażowania pozwalającego na odkrycie w drugiej osobie żywej obecności Jezusa, odkrycie nowego sensu swego życia. Czyż nie jest to niesamowite doświadczenie.

Przesłanie

W czasach gdy wiele dzieci z upośledzeniem umysłowym jest eliminowanych przed albo po ich urodzeniu, gdy często są porzucane, „Wiara i Światło” jest przekonana, że życie każdej osoby jest unikatowe i święte. Nawet najbardziej słaba istota jest wezwana by być źródłem radości i pokoju w Kościele i świecie. „Wiara i Światło” chce nieść im i ich rodzinom świadectwo Bożej miłości.