Różaniec „Rodziców za Dzieci”

RÓŻANIEC „RODZICÓW ZA DZIECI”

Róża Różańcowa rodziców w naszej parafii, to 60 osób modlących się matek
i ojców, którzy modlą się jedną dziesiątką różańca dziennie:
za dzieci (córki, synów, zięciów, synowych i chrześniaków).

Pierwsza Róża została założona w 2009 r. jej opiekunem jest święty ojciec Pio.  Druga i trzecia 2012 r., której patronuję Święty Franciszek i święta Klara. Zmiany tajemnic różańca dokonujemy co 15 miesięcy, przekazywane są rozważania tajemnic różańcowych i plan kolejności odmawiania. Różaniec rodziców za dzieci w naszej parafii założyła Pani Maria Mielnik.