OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III Niedziela Wielkanocna
14 IV 2024 r.
1. We wtorek o 17:00 spotkanie dla uczniów klas ósmych przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.
2. W środę o 17:30 zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową.
3. W piątek o 17:30 modlitwy Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. O 18:30 przedstawienie o Św. Marii De Mattias – w czasie Mszy Św. będą zbierane ofiary dla artystów.
4. W sobotę o 10:00 spotkanie wspólnoty „Wiara i światło”. Po Mszy Św. wieczornej spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
5. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – dodatkowa zbiórka na nasze seminarium.
6. 22 kwietnia w Multikinie w Kłodzku film „Powołany 2″. Dojazd własny. Cena biletu grupowego 15 zł.
7. 26 – 27. 04 organizujemy Pielgrzymkę do Warszawy i Niepokalanowa z odebraniem relikwii św. Ojca Maksymiliana. Wyjazd na pielgrzymkę w piątek 26 kwietnia o godz. 1:00 (w nocy) z PKS-u koło policji. Są jeszcze wolne miejsca.
8. 1 maja Piesza Pielgrzymka z Kaplicy Św. Floriana na Górę Igliczną. Ruszamy o 7:30 i chcemy dojść na Mszę Św. o 12:00. Zachęcamy do udziału.
9. Biskup Marek zachęca uczniów klas 8 do zainteresowania się ofertą Katolickiego Liceum w Wałbrzychu prowadzonego przez Siostry Niepokalanki – tam wszyscy zdają maturę.

Wspólnoty

Parafia to wspólnota wspólnot dążąca do Zbawienia. W naszej parafii działają następujące wspólnoty:

Służba Ołtarza

SPOTKANIA SŁUŻBY LITURGICZNEJ
w parafii św. Michała Archanioła
w Bystrzycy Kłodzkiej
Mamy nowych lektorów, których w sobotę 7 maja 2022 r. wyświęcił Bp. Marek Mendyk.

Ceremoniarze i Lektorzy – środa o godz. 18.50

Ministranci – środa o godz. 18.50

Kandydaci na Ministrantów – środa o godz. 18.50

 

Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,
abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść za Tobą, chcę żyć dla Ciebie.
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem.
Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Ty jesteś moim Bogiem i Panem,
przez Ciebie wołam do mego Ojca w niebie.

PRZYRZECZENIA MINISTRANTA

Ja, (twoje imię i nazwisko) służbę ministrancką uważam za moje powołanie i zaszczyt. Przyrzekam więc memu Panu i Bogu służyć przy Jego ołtarzu z wiarą i radością. Obowiązki ministranta będę wypełniał sumiennie. Będę się modlił za moich księży i okazywał im szacunek. Będę czcił, miłował i modlił się za moich rodziców, wychowawców i nauczycieli. Będę pilnym uczniem i dobrym kolegą. Będę z innymi mówił o Chrystusie, aby więcej mu uwierzyli i bardziej Go pokochali. Wyrzekam się do 18 roku życia alkoholu i palenia papierosów. Będę miłował moją Ojczyznę i wszystko, co Ją stanowi. Na świadków tego przyrzeczenia biorę moich kapłanów, rodziców, kolegów i wszystkich tu obecnych. Tak mi dopomóż Bóg. Amen

HYMN MINISTRANCKI

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie
Odważnie, bo Jezus woła.

ZASADY MINISTRANCKIE

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

MODLITWA PRZED SŁUŻENIEM

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie. Amen

MODLITWA PO SŁUŻENIU

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Wszystko to, co jest niezbędne
do sprawowania Eucharystii i nie tylko
 

Kielich i Patena – pierwsze naczynie przeznaczone jest na wino eucharystyczne w liturgii, wykonane z trwałego, szlachetnego materiału, nie przepuszczającego płynu. Czara kielicha od wewnątrz jest pozłacana. Przed oddaniem kielicha do użytku liturgicznego zostaje on poświęcony: po modlitwie wiernych celebrans stawia go na ołtarzu i wypowiada modlitwę błogosławieństwa, po czym dopiero następuje przygotowanie darów. Kielich wraz z pateną należą do najgodniejszych naczyń liturgicznych, w nich bowiem spoczywają postacie eucharystyczne. Warto zaznaczyć, iż przez pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa Komunii Świętej udzielano wszystkim pod obiema postaciami, dlatego naczynia te wtedy były znacznie większe niż dzisiaj. Kielich zaopatrzony był w dwa uchwyty dla podtrzymywania go, zwykle przez diakona. Zanikanie Komunii Świętej pod obiema postaciami powodowało zmniejszanie się kielicha i pateny, do dzisiejszych rozmiarów.

Kielich i patena – to naczynia, które przypominają Wieczernik, gdzie „Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Następnie wziął kielich, dzięki czynił, i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; bo to jest moja krew, Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,26-28; Mk 14,22-25; Łk 22,15-20;1 Kor 11,23-25). Wynosząc kielich ze stolika na ołtarz chwytamy go lewą ręką, natomiast prawą przytrzymujemy lekko z góry palkę, aby nie spadła. Welon zdejmujemy z kielicha przy stoliku. Kielich wynosimy na ołtarz dopiero po zakończeniu modlitwy wiernych.

**********
Ampułki – to dwa naczynia wykonane ze szkła lub innego materiału, zawierające wino i wodę, którymi zostanie napełniony kielich. Ampułki stawia się na szklanej lub metalowej tacy, która również może służyć do obmywania rąk. Ampułka z wodą służy również podczas puryfikacji po Komunii. Wino i wodę podajemy w następujący sposób: prawą ręką bierzemy ampułkę z winem {otwartą!), lewą ręką ampułkę z wodą i podchodzimy do ołtarza. Najpierw podajemy księdzu wino oraz przekładamy ampułkę z wodą do prawej ręki. Następnie lewą ręką odbieramy ampułkę z winem a prawą podajemy wodę. Po odebraniu wody czynimy lekki skłon głową i wracamy na swoje miejsce. Przy odchodzeniu od ołtarza uważam aby zwrot był dokonany we właściwym kierunku. Do puryfikacji podajemy ampułkę z winem i wodą. Podobnie jak podczas przygotowania darów ampułkę z winem bierzemy do prawej, a ampułkę z wodą do lewej ręki i podchodzimy do ołtarza. Gdy ksiądz wyciągnie kielich w naszą stronę wlewamy najpierw, wino, następnie ampułkę z winem zawieszamy na małym palcu lewej ręki, a do prawej bierzemy wodę i wlewamy w podobny sposób jak wino. Czynimy to powoli aż do momentu, w którym ksiądz da znak – lekko, podnosząc kielich. Potem, skłoniwszy głowę wracamy na swoje miejsce i stawiamy ampułki na stoliku. Uwaga: Gdy w ampułce nie ma wina, podajemy tylko ampułkę z wodą.

**********
Patena Komunijna – Trzyma ją ministrant podczas komunii. Chroni ona przed upadkiem na ziemię Ciała Pańskiego i jego fragmentów – partykuł .

**********
Puszka(CYBORIUM) – jest to naczynie do przechowywania Eucharystii w postaci chleba. W historii puszka miała różne rozmiary i różne kształty. W okresie baroku przybrała kształt zamykanego pucharu. W tej formie używana jest do dnia dzisiejszego. Na puszkę nakłada się sukienkę potocznie zwaną welonem, jako znak czci dla Najświętszego Sakramentu.

**********
Vasculum – jest to stojące na ogół blisko tabernakulum wypełnione wodą naczynie, w którym kapłan dokonuje tzw. ablucji palców po zakończeniu rozdzielania Komunii Świętej.

**********
Monstrancja – naczynie liturgiczne służące do wystawiania Najświętszego Sakramentu w celu adorowania Go i noszenia w procesji. Pojawiła się ona w XVI wieku w związku z rozwojem kultu eucharystycznego. Początkowo była mała i drewniana. Od baroku przyjęła większe rozmiary, ozdoby i jest wykonywana
z materiałów szlachetnych.

**********
Kustodia – mała puszka służąca do przechowywania hostii, która przeznaczona jest do publicznych adoracji.

**********
MELCHIZEDEK (LUNA) – Naczynie, które utrzymuje Hostię w kustodii, wyciąga się je, gdy wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji.

**********
LAVABO – Jest to nazwa czynności jaką wykonuje kapłan, nazwa przedmiotów służących do wykonania tej czynności nosi nazwę LAWATERZ. Jest to dzbanek (lub większa ampułka), misa (lub tacka), która służy do obmycia rąk kapłana w czasie Mszy Świętej. Do lavabo, zwłaszcza podczas bardziej uroczystych celebracji, można używać specjalnych naczyń. Gdy liturgii przewodniczy biskup, wtedy do lavabo używa się dzbanka i miednicy. Do obmycia rąk celebransowi niezbędnych jest zazwyczaj dwóch ministrantów. Jeden bierze ze stolika lawaterz z wodą oraz tackę, drugi ręczniczek. Podchodzą razem do ołtarza. Gdy ksiądz wyciągnie ręce, ministrant pierwszy trzymając lawaterz (dzbanuszek) w prawej, a tackę pod spodem w lewej ręce obmywa je wodą. Ministrant drugi podaje rozwinięty ręczniczek. Po obmyciu rąk czynią lekki skłon głową i odchodzą

**********
TRYBULARZ (KADZIELNICA) – naczynie umocowane na łańcuszku z zamykającą przykrywką, do którego na rozżarzone węgle sypie się ziarenka kadzidła, czyli żywicy i wonnych ziół. Okadzenie wyraża naszą cześć i hołd dla Boga.

**********
NAWIKULUM – naczynie z łyżeczką, w którym przechowuje się kadzidło.

**********
KOCIOŁEK Z WODĄ I KROPIDŁO – Kociołek to naczynie liturgiczne, w którym znajduje się woda święcona przeznaczona do pokropienia wiernych podczas Eucharystii, a także do święcenia określonych przedmiotów. Początkowo wody święconej używano do skraplania mieszkań, dla odpędzenia złych mocy. Dopiero w VIII w. wprowadzono aspersję niedzielną jako przypomnienie chrztu, jego skutków i zobowiązań. Pierwotnie poświęcano wodę w mieszkaniach wierzących, a od VI w. w kościołach. Natomiast kropidło stanowi przedmiot, przy pomocy którego kapłan kropi wiernych wodą święconą

**********
NACZYNIA NA OLEJ ŚWIĘTY – naczynie w którym przechowuje się olej święty do udzielania sakramentów takich jak chrzest, bierzmowanie czy namaszczenie chorych.

**********
NACZYNIA CHRZCIELNE – są to naczynia liturgiczne wykorzystywane przy udzielaniu sakramentu chrztu. Służą one do polania głowy dziecka wodą święconą.

**********
BURSA – jest to sztywna torebka do zawieszenia na szyi, na patenę z Komunią chorych.

BIELIZNA LITURGICZNA:
KORPORAŁ – kawałek lnianego płótna, o wymiarach zbliżonych do 50 cm x 50 cm, na którym stoi kielich i patena z hostią podczas liturgii Eucharystycznej oraz Najświętszy Sakrament, gdy jest przechowywany i wystawiany.

**********
PURYFIKATERZ – ręcznik o długości ok. 35 cm i szerokości 21 cm do osuszania kielicha, oczyszczania pateny na hostię i obcierania brzegu kielicha przy Komunii pod postacią wina. Przynosi się go na ołtarz razem z kielichem na przygotowanie darów.

**********
PALKA – to kwadratowe podwójne płótno lniane zwykle o wymiarach 17 x 17 cm usztywnione przez włożenie kartonu pomiędzy podwójne płótno. Służy do nakrywania kielicha mszalnego.

**********
WELON – jest to tkanina koloru białego lub koloru ornatu, którą nakryty jest kielich do momentu przygotowania darów ofiarnych. Ponownie kielich nakrywa się tym welonem po Komunii Świętej.

**********
RĘCZNICZEK – jest to zbliżony formą i wielkością do puryfikaterza kawałek materiału, którym wyciera się ręce kapłana po lavabo czyli obmyciu, które następuje po obrzędzie przygotowania darów.

Kolory szat liturgicznych i ich znaczenie
Czerwony – kolor krwi, ognia, miłości, kolor królewski. Używany jest w Niedzielę Palmową, w Wielki Piątek, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a także w święta ku czci świętych męczenników.

Biały – kolor radości. Używany jest w Boże Narodzenie i w okresie Bożego Narodzenia oraz w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i w Okresie Wielkanocnym, a także w święta ku czci Chrystusa i w święta ku czci świętych (nie męczenników).

Fioletowy – ten kolor jest znakiem pokuty i żałoby. Używany jest w okresie Adwentu, w okresie Wielkiego Postu, a także podczas Mszy św. pogrzebowych.

Zielony – kolor nadziei. Używany jest w niedziele zwykłe i dni powszednie okresu zwykłego.

Różowy – kolor radości wśród pokuty. Używany jest w III Niedzielę Adwentu i IV Niedziela Wielkiego Postu.

Czarny – kolor smutku, żałoby. Dziś już rzadko używany podczas Mszy św. Pogrzebowych (używany rzadko, częściej używa się, podczas Mszy św. Pogrzebowych szal koloru fioletowego).

Służba Liturgiczna Ołtarza: lektorzy, ministranci, kandydaci na ministrantów.

Kościół Parafialny

Kościół św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej

Kościół parafialny, należy do najciekawszych założeń sakralnych na Dolnym Śląsku. Powstał w wyniku przebudowy pierwotnego, późnoromańskiego kościółka.W obecnej postaci jest to dwunawowa hala z rzędem filarów i dwoma prezbiteriami. Do chwili obecnej zachowało się w nim sporo detalu kamieniarskiego m. in. romańskie służki, gotyckie portale i chrzcielnica z herbami.

Kościół wzmiankowany po raz pierwszy w roku 1336, powstał prawdopodobnie w połowie XIII wieku. Został zniszczony w 1426 roku (wg innych źródeł 1429) przez oblegających miasto husytów, którzy doprowadzili do zawalenia stojącej w linii murów obronnych wieży kościoła. Kościół spłonął w 1475 roku i w dwa lata później został odbudowany. W latach 1564-1624 kościół był w posiadaniu protestantów. W latach 1753 i 1800 pożary ponownie niszczyły częściowo budowlę. W latach 1914-1915 nastąpiła rozbudowa kościoła – przedłużono główną nawę kościoła, rozebrano starą wieża kościoła i wzniesiono nową 60 metrową w narożniku południowym.

Obecnie jest to okazała, siedmioprzęsłowa, dwunawowa hala z dwoma kruchtami i zakrystią. Dostawiona z boku wysoka wieża zwieńczona jest wysokim hełmem z trzema prześwitami. W kościele zachowało się sporo detali kamieniarskich pochodzących z XIII-XVI wieku.

 

 

Dekanat Bystrzyca Kłodzka

DEKANAT BYSTRZYCA KŁODZKA

Dziekan:  KS. KAN. ANDRZEJ ĆWIK
tel. 725 112 227 lub (74) 811 35 67

Wicedziekan: Ks. mgr Mariusz KRYŚPIAK
tel. (74) 813 92 70

1. BYSTRZYCA KŁODZKA – parafia pw. św. Michała Archanioła

pl. M. Skłodowskiej-Curie 3, 57-500, tel. 725 112 227 lub (74) 811 35 67
e-mail: parafia@bystrzyca.eu
Ks. Kan. Andrzej Ćwik – Proboszcz Parafii

Ks. Bartosz Tusiński – Wikariusz

Ks. Marcin Kirkiewicz – Wikariusz

2. DŁUGOPOLE DOLNE – parafia pw. św. Jerzego

Długopole – Zdrój nr 56, 57-520 Długopole-Zdrój, tel. (74) 813 92 70
Proboszcz: Ks. mgr Mariusz KRYŚPIAK

3. GORZANÓW – parafia pw. św. Marii Magdaleny

ul. Kłodzka 9, 57-521 Gorzanów, tel. (74) 812 10 23
Proboszcz: O. dr Radosław ZIĘZIO SSCC

4. GÓRA IGLICZNA – Sanktuarium Matki Bożej
Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna”

Góra Igliczna, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. (74) 813 51 75
www.mariasniezna.pl
e-mail: sanktuarium@mariasniezna.pl
Rektor: Ks. mgr Wojciech Iwanicki

5. IDZIKÓW – parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Idzików nr 144, 57-512 Idzików, tel. (74) 813 00 22
Proboszcz: Ks. mgr lic. Edward Romuald CZARNY

6. MIĘDZYGÓRZE – parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. Śnieżna 2, 57-514 Międzygórze, tel. 500 416 707
e-mail: miedzygorze@cpps.pl

Proboszcz: Ks. mgr Franciszek Grzywa CPPS
Duszpasterz: Ks. mgr Marcin Pawlicki CPPS

7. STARA ŁOMNICA – parafia pw. św. Małgorzaty

Stara Łomnica nr 65, 57-521 Gorzanów, tel. (74) 812 10 35
Proboszcz: O. mgr Józef KUCIŃSKI SSCC
Ojciec Duchowny Dekanatu

8. STARY WALISZÓW – parafia pw. św. Wawrzyńca Męczennika

Stary Waliszów nr 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. (74) 811 14 35
Administrator Parafii: Ks. mgr Jan ORDOWSKI

9. WILKANÓW – parafia pw. św. Jerzego

Wilkanów 133, 57-513 Wilkanów, tel. (74) 813 60 27
Proboszcz: Ks. mgr Marian PROCHERA

10. WÓJTOWICE, parafia pw. św. Marii Magdaleny

Wójtowice, ul. Górna 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. (74) 811 05 88
Administrator Parafii: Ks. mgr Tomasz KRUPNIK

11. MARIANÓWKA, Ośrodek Rekolekcyjno – Wypoczynkowy

Marianówka 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 662 136 581 lub (74) 813 00 17
Kierownik: Ks. mgr Mirosław Łobodziński

Kontakt

Adres do korespondencji:
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 3,
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Kontakt telefoniczny:
tel. komórkowy: 725 112 227
tel. stacjonarny: 74 811 35 67

Kontakt mailowy:              parafia@bystrzyca.eu

Konto Bankowe BS Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka NRB :
59 9523 1040 0120 1105 2001 0001

Administrator strony: parafia@bystrzyca.eu